Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Danneborg. Foto: Forsvaret

Kongeskibet Dannebrog tjener som officiel og privat residens for kongefamilien på sommertogt i Danmark eller på oversøiske officielle besøg.

Kongeskibet Dannebrog er en selvstændig kommando, som administreres af Dronningens Jagtkaptajn, der er medlem af Majestætens hofstab.

Dannebrogs fulde besætning består af ni officerer, syv sergenter, to konstabler og 38 værnepligtige, som alle er håndplukket fra Søværnet. Befalingsmændene er normalt tilkommanderet i perioder på to-fire år, mens de menige værnepligtige kun er med én sommer.

Dannebrog blev bygget 1931–1932 og blev taget i brug som kongeskib i 1932. Kongeskibet er delt i to sektioner: Foran skorstenen er der plads for besætningen, last og hovedmotorer. Agter for skorstenen er den kongelige afdeling, som indeholder Hendes Majestæt Dronnings arbejdsværelser, spisesalon, fællessalon, de kongelige suiter med mere.

Dannebrog tager ved behov - som alle andre skibe i Søværnet - del i farvandsovervågning og søredning, når det er på vandet.

Kongeskibet har basehavn i Frederikshavn.

Kongeskibet Dannebrog

Antal: 1

Længde: 79 m

Bredde: 10,4 m

Dybdegang: 3,7 m

Deplacement: 1.130 tons

Fart: 14 knob (25 km/t)

Aktionsradius: 3860 sømil (6600 km)

Besætning: 55

Sidst opdateret 14. august, 2020 - Kl. 11.38