Bataljonsledet skydning i Letland.

Bataljonsledet skydning i Letland. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I den forgangne uge gennemførte logistikkommandoets sanitetsdeling førstehjælpskursus for ni amerikanske og canadiske officerer og befalingsmænd.

 

Undervisningen strakte sig over to dage og blev afsluttet med en skriftlig prøve med 20 spørgsmål samt praktiske handleprøver på fire handlebaner svarende til den danske duelighedsmærkeprøve i førstehjælp.

 

I forhold til den militære, taktiske sanitetsprøve, som alle udsendte soldater skal igennem, indeholder mærkeprøven en række civile forhold, hvilket var nyt for de udenlandske soldater.

 

"Det civile islæt gør det meget anderledes, end hvad vi er vant til i forhold til førstehjælp i felten. Den taktiske førstehjælp handler næsten udelukkende om at yde lynhurtig hjælp under beskydning. Men under prøven her skal vi eksempelvis reagere ift. til trafikulykker og tage gul vest på og sætte en advarselstrekant ud, samtidig med, at vi behandler - noget vi sagtens kan komme ud for, når vi rejser rundt mellem tjenestesteder i Europa. Det er en super mulighed, og underviserne er top-professionelle," siger kaptajnen Carl, der er amerikansk combat adviser.

 

Også den canadiske Medic og korporal Tara er begejstret for kurset.

 

"Som medics på et felthospital er vi tit fokuseret på de mest ’fancy’ discipliner i førstehjælp som f.eks. brug af knebelpres og intravenøst drop. Og så kommer man hurtigt ud af rutinen ift. de mindre traumer og almindelig sårbehandling samt anlæggelse af forbindinger på alvorlige, men mindre skader, så det har været en god reminder. På kurset var vi også gennem nogle rigtige gode scenarier, og vi lærte også et par nye færdigheder, som vi tager med herfra."

 

Sanitetstræning i Letland.

 

For kampbataljonens pansrede infanterikompagni, stabskompagniet og ildstøttebatteriet blev ugen afsluttet med en stor bataljonsledet skydning. Discipliner, der blev øvet under skarpskydningen, var bl.a. kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang.

 

Træning i Letland

 

For panserinfanterikompagniet blev skydningen afsluttet med et modangreb gennemført som ’opsiddet storm,’ altså med soldaterne inde i deres køretøjer helt indtil mødet med fjenden, hvorefter de sidder af helt tæt på fjenden, kaldet ’afsiddet kamp i målet’ – støttet af tung morter.

 

Træning i Letland

 

Store skarpskydninger, hvor et kompagni med infanterikampkøretøjer og infanteri, et stabskompagni i blokeringsstilling, som støttes af blandt andet opklaringsenheder og tunge morterer, kræver meget forberedelse og et omfattende sikkerheds-setup. Alene i VIDAR-kompagniets ansvarsområde blev der sat 135 skydeskiver ud i terrænnet.

 

Det mekaniserede infanterikompagni, ULTRA, støttede under skydeperioden med afspærring, sikkerhedshjælpere og taktisk tilbagemelding på skydningen.

 

F-16 afvisningsberedskab på Island - Iceland Peacetime Preparedness Needs

Det danske F-16 kampflybidrag udsendt til missionen Iceland Peacetime Preparedness Needs (IPPN) opretholder stadig afvisningsberedskabet, kaldet Air Policing, på Island som planlagt.

I den forgangne uge har der været en del ændringer til de planlagte patruljeflyvninger, da vejret har vist sig fra den barske side i Nordatlanten.

Detachementet har dog benyttet ugen til at gennemføre et antal patruljeflyvninger, når dette var muligt.

 

F-16 og skibet Triton ved Island

Detachementet havde muligheden for at træne sammen med inspektionsskibet Triton fra Søværnet. Dette gav værdifuld træning til både til piloter og skibets besætning.  

Detachementet forventer at opretholde beredskabet som planlagt i den kommende uge.

Samlet patruljeflyvninger uge 35: 2
Samlet på IPPN 2022: 16

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Den primære opgave for hele kontingentet i denne tid er at gøre alt materiel og køretøjer klar til at blive sendt hjem, da næste hold danske soldater snart ankommer til Estland.

 

Eftersyn i Estland inden hjemrejse

For soldaterne i Vikingkompagniet drejer det sig om rengøring af alle våben- og radiosystemer, alt materiel og deres køretøjer. Alt skal kontrolleres og registreres, inden materiellet pakkes i containere klar til at blive sendt hjem.

Eftersyn inden hjemkomst fra Estland

Logistikdetachementet har desuden gennemført alle de lovbefalede og nødvendige eftersyn og kontrol på alle køretøjer i missionen.

Det Nationale Støtte Element (NSE) har modtaget den ugentlige genforsyning fra Danmark. En del af opgaven for NSE i forbindelse med hjemrotationen er at klargøre de bygninger vi har taget ophold i, hvilket blandt andet har betydet, at der er blevet gennemført brandeftersyn med den britiske brandinspektør.

 

Alle soldaterne ved det danske eFP hold 5 modtog onsdag den estiske missionsmedalje sammen med de britiske soldater fra 1. Royal Welsh.
Paraden omfattede nærved 900 soldater.

 

Parade i Estland

 

Chefen for DANCON eFP førte kommandoen over det samlede danske kontingent, der omfattede fanekommando, de mekaniserede infanteristerne fra Vikingkompagniet med finskyttesektion og artilleriobservatørerne, Logistikdetachementet og Det Nationale Støtteelement.

 

Parade i Estland

 

Den estiske forsvarsminister Hanno Bevkur og den britiske ambassadør til Estland, Hans excellence Ross Allen, holdt tale for soldaterne, hvor temaet for talerne var krigen i Ukraine, og den afledte sikkerhedspolitiske situation for de Baltiske lande med en pointering af soldaternes vigtige opgaveløsning i Estland.

 

Efter at det estiske militær orkester havde spillet den britiske, danske og estiske nationalmelodi blev missionsmedaljerne påhæftet hver soldat, med honnør, håndtryk og ordene ”Thank you for your service”.

 

Militærpolitiet har i den forgangne uge haft daglig tjeneste og gennemført rekognoscering forud for rotationen.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 31 ture i Bagdad-området, fordelt på 8 ture i den internationale zone og 23 i det øvrige område.

 

Kompagniets operative opgaver har i den seneste uge ligget på et væsentligt lavere niveau end normalt. Reduktionen skyldes primært den ustabile politiske situation i Irak, som mandag den 29. august udviklede sig til voldsomme kampe mellem de politiske fraktioner, i store dele af den international zone. Missionen valgte på grund af urolighederne at aflyse alle bevægelser i området fra mandag til onsdag. Siden onsdag har alle operative aktiviteter været tilbage på normalt niveau.

 

På det mest urolige tidspunkt, natten til tirsdag, lød alarmen for artilleribeskydning fire gange, så de danske soldater sad en del af natten i beskyttelsesrum i et bunkeranlæg.

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Helikopterbidraget til Frontex missionen Indaloo har i uge 34 haft udskiftning af besætning. Fem dage efter overdragelsen ankom der ny helikopter til bidraget, og det gamle stel blev udskiftet og sendt hjem til eftersyn.

 

Helikopter ankommet

Det tog en enkelt dag at skifte mellem de to stel så allerede dagen efter var bidraget klar igen til at fortsætte missionen uden forsinkelser. Foto: Forsvaret

Bidraget har i den forgange uge rundet deres flyvning nr. 50 i missionsområdet.

 

Missionens formål er at overvåge de spanske kyster omkring Gibraltar-strædet og rapportere om mistænkelig eller ulovlig aktivitet til de spanske myndigheder.

 

Blandt andet søger helikopterbesætningen efter smugling af migranter og smugling af illegale varer, så som narkotika og våben. Missionen indgår også i overvågning af ulovligt fiskeri og miljøovervågning i et farvand, der dagligt passeres af over 200 skibe.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Operatørbidraget uddanner og træner i øjeblikket deres afløsere fra Danmark. Den kommende uge vil gå med operativ certificering i Kingpin, og der venter de danske operatører en intens og lærerig uge.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi. 

Fire danske F-16 fly og op til omkring 60 soldater er fra midten af august til midten af september 2022 med til at håndhæve Islands suverænitet i luftrummet over øen.