Forsvaret følger russiske skibe

Danske flådeenheder har fulgt russiske korvetter igennem dansk farvand. Foto: Søværnet

Af Forsvarskommandoen

 

I fredags fik to russiske korvetter af Buyan-klassen følgeskab af flere af Søværnets skibe. Fregatten Esbern Snare og patruljefartøjet Najaden mødte de russisk korvetter og fulgte dem sydover gennem Storebælt.

 

”Vi fik visuel kontakt med de russiske korvetter nord for Storebælt og fulgte dem i nogle timer igennem dansk farvand. Det er en af de opgaver, der giver stor mening og er spændende,” siger kommandørkaptajn Christian Thiesen, der er chef på fregatten Esbern Snare.

 

Ud over de to korvetter af Buyan-klassen er yderligere en korvet af Steregushchiy-klassen og en slæbebåd fra den russiske flåde blevet fulgt af danske flådeenheder de seneste dage.

 

Passer på danske stræder og farvande

Russiske krigsskibe og ubåde passerer ofte gennem danske farvande, og det er normal procedure, at Forsvaret følger deres færden.
Fartøjer fra alle nationer har ret til at sejle gennem de danske farvande, så længe de overholder Havretskonventionen og eventuelle nationale regler for passage.

 

”Det er normal praksis, at Søværnet følger fremmede stats- og orlogsskibe igennem dansk farvand,” siger kommandør Thomas Stig Rasmussen, Chef for Operationsdivisionen i Søværnskommandoen.

 

”Opgaven er vigtig, fordi vi på den måde er med til at passe på Danmark og dansk farvand ved at have et overblik over, hvem der sejler i vores nærområder og ikke mindst, hvad de laver.”

 

Danske orlogsskibe deltager desuden i en operation med partnere og allierede fra de øvrige "JEF nations" under den Response Option, der blev aktiveret den 28. november 2023 af JEF-nationernes forsvarsministre.

 

Nationerne i JEF-samarbejdet demonstrerer med operationen vilje og evne til at overvåge og beskytte kritisk infrastruktur til søs. Operationen blev iværksat blandt andet på baggrund af hændelserne i oktober, hvor en gasrørledning og flere datakabler mellem blandt andet Finland og Estland blev beskadiget.

 

Læs mere om JEF operationen her.

Danske flådeenheder følger russiske korvetter igennem dansk farvand.

Danske flådeenheder har fulgt russiske korvetter igennem danske farvande. Foto: Søværnet