Parkering på Nyholm

Parkering

Indkørsel og parkering på Nyholm er kun for tjenstgørende, eller for besøgende til museumsskibene på Nyholm. For besøgende til museumsskibene gælder, at parkering kun må ske i båsene på pladsen ved A. H Vedels Plads.