Spanteloftsbygningen på Nyholm

Spanteloftsbygningen

Spanteloftsbygningen blev opført fra 1742 til 1743