Takkelagehuset (gul bindingsværkshus) på Nyholm

Takkelagehusene

Takkelagen er skibets stående og løbende gods, dvs. master, bomme, vanter fald, skøder mv.