Marinekasernen, Nyholm
Indkvartering og kantine

Marinekasernen er den største bygning på Nyholm, og den er stadig i travl anvendelse.

Marinekasernen

Marinekasernebygningen og Pavillonbygningen (Gl. Meldecentral) er opført 1908 – 1910, og er beliggende umiddelbart bag Sixtus batteri.