Information til offentligheden om skydninger på Halk.

Disse sider oplyser om afspærringstider (Luft samt farvand EK R 44) ved skydning på Halk. Oplysning om adgang til skydeterrænet findes på de informationstavler, der er opsat ved indfaldsvejen.
Spørgsmål kan rettes til Skydekontoret, tlf. 7283 9550.
Disse sider opdateres løbende i takt med, at oplysninger tilgår Oksbøllejren.Planlagte aktiviteter vil som hovedregel være synlige cirka 1 måned frem.

 

Information to the public about live firing on Halk.

These pages contain information on the periods when the firing range is cordoned off due to live firing. Information on admittance to the training area can be found on the boards placed at the approach roads.

Further information is available from shooting office, tel. (0045) 7283 9550.

These pages are continuously updated. Planned activities will generally be visible about 1 month.

 

Information an die Öffentlichkeit über Schießübungen auf Halk.

Diese Seiten enthalten Information über Absperrung während Schießübungen im Schießgelände. Information über den Zutritt auf das Übungsgelände gibt es auf den Informationstafeln an den Einfallstraßen.

Weitere Informationen können Sie beim Schießsicherheits Büro in Oksbøl erhalten, Tel. (0045) 7283 9550.

Diese Seiten werden laufend aktualisiert. Geplante Aktivitäten werden in der Regel sichtbar etwa Monat.

SIDEN OPDATERES IKKE. Der henvises til oversigt over skydetider