Før du begiver dig ud i vores terræner er det en god idé at tjekke at der ikke er aktiviteter i området via støjvarslingssiden. Tjek også de lokale regler for de enkelte øvelsesterræner via skilte i området. Nogle steder må du for eksempel kun færdes på vejene. Her kan du også se, om du for eksempel må fiske eller køre mountainbike i området. 

  • Du må færdes i områderne fra solopgang til solnedgang, når der ikke er militære aktiviteter.
  • Du kan se eventuelle militære aktiviteter i området her på siden eller på de opsatte informationstavler.
  • Respekter skilte og afmærkninger.
  • Udvis respekt for dyre- og planteliv.
  • Henkastning af affald forbudt – tag alt du har med ind i terrænet med ud igen
  • Hvis du finder ammunition eller ammunitionsdele, må du ikke røre det eller samle det op, da det kan være forbundet med livsfare.
  • Du skal holde din hund i snor og fjerne dens efterladenskaber.
  • Brug af åben ild er forbudt.
  • Droneflyvning er forbudt i en afstand af 150 meter til militære områder.
  • Brug af metaldetektor er forbudt.
Sidst opdateret 20. august, 2021 - Kl. 09.39