Eftersøgning og redning
  • En Challenger har i samarbejde med Thule Airbase forbindelsesofficer og vagthavende officer ved Arktisk Kommando gennemført en redningsoperation syd for Thule Airbase. Et skib med 6 personer ombord, tog vand ind og havde mistet elektricitet ombord. Challegeren etablerede kontakt mellem skib og et slæbefartøj, der bugserede havaristen til Thule. Der var ingen tilskadekommende
Olieobservationer
  • 14.12. Et svensk miljøfly observerer et spor efter et tankskib ca. seks sømil nord for Bornholm. Skibet kontaktes. Det melder, at det ikke har udledt noget, men at det skal rense tanke, når det kommer over 12 sømil fra land. Sagen er åben.

Ammunitionsrydning
  • 08.55. Ammunitionsryderne på Færøerne afhenter forskellige ammunitionsgenstande, pyroteknik mv. i Leirvik.
  • 09.55. Vagthavende ammunitionsrydder modtager fotos fra Københavns Vestegns Politi efter fund af et hjemmelavet kanonslag. Vagthavende vurderer, at politiet selv kan håndtere fundet.
  • 12.25. Ammunitionsrydderne indsættes efter fund af æter i et dødsbo i Lyngby. Afhentningsopgaven gennemføres efter aftale med politi og redningsberedskabet tirsdag.


4. august
  • 01.40. Vagthavende ammunitionsrydder rådgiver politiet i Midt- og Vestjylland i forbindelse med en politisag.

Militær hjælp til andre myndigheder
  • Forsvaret og Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.