Andre maritime assistancer

  • 10.47. Thorminde Redningsstation sejlede til assistance for en fiskekutter, der havde en lækage ca. tre sømil uden for havnen. Kutteren klarede sig dog selv ind. 

 

Militær hjælp til andre myndigheder

  • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.
  • Forsvaret støtter Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med covid-19 relateret aflivning af mink.