Andre maritime assistancer

  • 10.44. En tysk sejlbåd melder til Lyngby Radio, at den har problemer med sin motor ud for Assens. Skibet får dog selv gang i motoren og kommer i havn ved egen hjælp.


Militær hjælp til andre myndigheder

  • Seks soldater fra Hjemmeværnet indsættes til en afspærringsopgave ved Randers.