Eftersøgning og redning
19. september

 • 17.55. Patruljefartøjet Najaden blev indsat til assistance for en sejler, der havde mistet orienteringen  og havde motorproblemer ud for Djursland. Najade blev sendt til assistance, fordi der var tvivl om sejlerens sikkerhed. Sejleren fik dog selv gang i motoren og kom selv ind til land, mens Najaden kunne fortsætte sin patruljeopgave.


20. september

 • 01.50. En redningshelikopter evakuerede en patient fra færgen Color Fantasy ud for Djursland. Patienten blev fløjet til Roskilde.
 • 05.43. En redningshelikopter, to skibe fra Marinehjemmeværnet, patruljefartøjet Najaden, Danske Søredningsselskab Aarø og det lokale beredskab blev indsat, da en dykker blev væk på grund af tåge i Gamborg Fjord. Beredskabet fandt den savnede i god behold på stranden. 
 • 13.22. Lyngby Radio modtog MAYDAY fra en sejler på vej fra Norge til Danmark. Sejleren havde motorstop. De to om bord var uerfarne, og Lyngby Radio havde svært ved at kommunikere med dem. Et fiskefartøjet i nærheden hjalp med at lokalisere båden og forsøgte at slæbe den til Hirtshals. Da det ikke blev vurderet forsvarligt, blev opgaven overdraget til Hirtshals Redningsstation.
 • 13.38. Dansk Søredningsselskab Årø sejlede til assistance, da en sejler måtte forlade sin motorbåd på grund af en brand nord for Bågø. Sejleren kom væk i sin gummibåd og blev samlet op af en anden sejler, der kom til undsætning. Båden brændte ud og sank på positionen.


Andre maritime assistancer
19. september

 • 11.44. Patruljefartøjet Rota sejlede til assistance for en sejlbåd med motorstop vest for Agersø. Sejlbåden blev assisteret til Korsør Havn.
 • 15.31. Dansk Søredningsselskab Køge assisterede et sejlskib, der var gået på grund ud for Mosede Havn.


20. september

 • 12.43. Christians Ø Redningsstation assisterede en motorbåd, der havde motorstop ud for havnen på øen. Båden blev bragt i havn.
 • 13.59. Dansk Søredningsselskab Lynæs assisterede en sejlbåd, der var gået på grund ud for Holbæk. Sejlbåden blev bragt til Hørby.
 • 18.25. Dansk Søredningsselskab Årø assisterede en motorbåd med motorstop ud for Årø.Olieobservationer
19. september

 • 08.20. Et satellitbillede viste et skib i færd med udledning ved Thyborøn. Et fiskeskib bekræftede, at det var ved at rense tanke efter losning af industrifisk. Sagen er åben.


Ammunitionsrydning

 • Ammunitionsrydderne hentede eksplosiver, der var fundet i et dødsbo i Randers.
 • Ammunitionsrydderne blev indsat efter at en magnetfisker havde fundet en mistænkelig genstand i Harrestrup Å. Ud fra et foto kunne vagthavende ammunitionsrydder fastslå, at der var tale om et stykke modificeret fyrværkeri. Det blev destrueret på stedet.


Militær hjælp til andre myndigheder
21. september

 • 04.00. To soldater fra Landsdelsregion Vest indsat til en afspærringsopgave i Aarhus.