Døgnrapporten blev på grund af en teknik fejl ikke opdateret den 30. november. Redaktionen beklager. 

 

Eftersøgning og redning

27. november

 • 10.38. En redningshelikopter, en civil ambulancehelikopter, to fartøjer fra Marinehjemmeværnet samt en båd fra beredskabet blev indsat i eftersøgning af en person i vandet ved Lillebæltsbroen. Personen blev fundet af den civile helikopter og bragt til land af beredskabsbåden.
 • 11.31. En rednigshelikopter blev indsat, da en person faldt over bord fra en jolle i Tystrup-Bavelse sø. Redderen fra helikopteren reddede den nødstedte op i jollen. 
 • 21.29. En redningshelikopter og skibe og både fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og beredskabet samt dansk og svensk politi blev indsat i eftersøgning, da en fritidsfisker blev meldt udeblevet fra Nivå. Eftersøgningen var uden resultat. 

28. november

 • 15.28. Sæby Redningsstation sejlede til undsætning for to personer i en jagtjolle med motorstop. Da redningsbåden nåede frem var de to jægere kolde og lettere forkomne, men de behøvede ikke lægehjælp. De blev sejlet til Øster Hurup. 
 • 15.45. Anholt Redningsstation sejlede til assistance for en større motorbåd med tre personer om bord, der havde motorstop sydøst for Anholt. Motorbåden blev  slæbt tl Anholt. 

 

Ambulanceflyvninger

27.november

 • 15.06. En patient blev overført fra Ærø til Skrydstrup.

28. november

 • 15.34. En patient blev overført fra Rønne til Rigshospitalet.
 • 20.20. En patent blev overført fra Sejerø til Roskilde. 

 

Andre maritime assistancer

27. november

 • 08.19. Gedser Redningsstation assisterede Scanlines med udlægning af strømbøjer.
 • 14.06. Sæby Redningsstation trak en fisker, der var gået på grund syd for Sæby, fri. 
 • 15.33. En ressourceperson fra Sejerø sejlede til assistance for en båd med motorstop nordvest for Sejerø. Havaristen blev slæbt til Sejerø. 
 • 16.19. Dansk Søredningsselskab Helsingør assisterende sammen med det svenske kystredningsselskab en lille svensk båd med motorstop i Øresund. 

29. november

 • 12.43. Sæby Redningsstation assisterede en motorsejler med motorstop ud for Øster Hurup. 

 

Olieobervationer

27. november

 • 14.55. Maritime Assistance Service og Statens Centrale Enhed sendte politiet til et skib, der efter påsejling af en bøje ved Drogen var sejlet til Skagen med hydraulikolie lækkende fra skruen. 

28. november

 • 07.33. Et fragtskib stødte på grund ved indsejlingen til Randers. Skibet kom hurtigt fri og sejlede til Randers, hvor det blev dykkerundersøgt og frigivet. 

 

Militær hjælp til andre myndigheder

27. november

 • En helikopter deltog i eftersøgningen af en savnet person ved Sorø. 

 

 • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.
 • Forsvaret støtter Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med covid-19 relateret aflivning af mink.