Eftersøgning og redning

29. april

 • Arktisk Kommando overtog 29. april evakueringen af en patient fra et fartøj ca. 200 sømil sydøst for Grønlands sydspids fra det canadiske redningscenter i Halifax. Inspektionsskibene Thetis  kontaktede skibet og fik det at sejle mod Grønland, så det kunne nås med helikopter. En helikopter fra Air Greenland evakuerede patienten til Narsarsuaq. Herfra blev patienten fløjet videre til Nuuk med helikopteren fra Thetis, fordi den bedre end helikopteren fra Air Greenland kunne lande i tåge i Nuuk. 

1. maj

 • 20.17. En redningshelikopter og en båd fra Redningsstationen i Gedser samt beredskab blev indsat, efter at en anmelder havde set en faldskærmsudspringer lande i vandet syd Frederik IX bro. Det viste sig, at der var en meget stor guldballon med en 1-tal hængende i en snor under sig. 
 • 22.49. En båd med tre personer sejlede på stenmolen i Køge Marina. En redningshelikopter og patruljefartøjet Freja aktiveret. De tre personer blev reddet op af båd af politiet. Motorbåden blev slæbt i land af Frejas gummibåd. 

2. maj

 • 10.46. En sejlbåd får motorproblemer og driver ind mod Møns Klint. Patruljefartøjet Freja, der ligger lidt nord for assisterer og slæber båden ind til Rødvig.
 • 11.20. En mindre sejlbåd med fire personer ombord grundstødte ved indsejling til Guldborgsund med fare for kæntring med personer i vandet. Klintholm Redningsstation assisterede og slæbte skibet i havn.
 • 12.04. To redningshelikoptere og flere fartøjer søgte efter en person i vandet ved Øresundsbroen. Personen blev ikke fundet. 

 

Ambulanceflyvninger

 • 23.16. En patient blev overført med helikopter fra Skejby til Rigshospitalet. 

 

Andre maritime assistancer

30. april

 • 10.36. En 30 fods motorbåd løber tør for brændstof lidt Syd for Hirtshals. En redningsbåd fra Hirtshals Redningsstation sejler ud med brændstof.
 • 16.06. En redningsbåd fra Grenå Redningsstation sejlede til assistance for en motorsejler med motorstop nord for Grenå. Redningsbåden måtte stoppe på grund af havari. Motorsejleren fandt selv anden assistance. 
 • 19.33. En sejler nord for Bønnerup har motorproblemer og vil høre om mulighederne for assistance. Da Grenaa Redningsstation er ude, og der ikke er nogen fare, beslutter han at sejle videre for sejl, selv om der næsten ingen vind er. Senere ringer han igen og ønsker nu hjælp, da han er blevet dårlig og ikke er tryg ved at blive på havet natten over. Marinehjemmeværnsfartøjet Patrioten sejler fra Anholt og bjærger båden til Grenå.
 • 20.26. Thyborøn Redningsstatoin tager ud og henter et fartøj, der har motorproblemer lige ud for Thyborøn.

1. maj

 • 07.53. Thyborøn Redningsstation assisterer en fiskekutter med motorproblemer i havn. 
 • 07.55. Marinehjememværnsfartøjet Holger Danske assisterer en sejlbåd, der er gået på grund nord for Ballen. Efter fritrækning kan sejlbåden sejle videre.
 • 08.33. Hsanstholm Redningsstation slæber en lille jolle med to personer ombord, der har mistet  skruen ca. 12 sømil nordøst for Hanstholm, ind til Hanstholm.
 • 16.33. Thyborøn Redningsstation slæber en fiskekutter, der har fået grej i skruen 20 sømil nordvest for Thyborøn ind. 

2. maj

 • 06.12. Dansk Søredningsselskab Lynæs sejler til assistance for et sejlskib, der har problemer med sit anker i Kattegat. 
 • 20.47. En sejlbåd med motorstop sydøst for Køge ringer ind via Sejl sikkert app og modtager assistance fra et andet fartøj. 

 

Støtte til civilsamfundet

1. maj

 • En helikopter blev alarmeret for deltagelse i en eftersøgning af en savnet person syd for Vordingborg. Opgaven blev aflyst inden helikopteren kom i luften.