Andre maritime assistancer

  • 12.42. Forsvarets Redningscenter assisterede en motorbåd med motorstop ud for Årø.
  • 17.18. Forsvarets Redningscenter assisterede en motorbåd med motorstop ud for Lynæs. 

 

Ammunitionsrydning

  • I perioden fra den 27. april til den 4. maj har ammunitionsrydderne været indsat til støtte for politiet i 14 tilfælde. Herudover er der ydet rådgivning til politiet i yderligere 13 tilfælde. 

 

Støtte til civilsamfundet

  • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.
  • Forsvaret støtter andre myndigheder i forbindelse med covid-19 relaterede opgaver.
  • I perioden fra den 27. april til den 4. maj 2021 har 22 soldater fra landsdelsregionerne samt fire soldater fra Hæren været indsat til støtte for civilsamfundet i ni forskellige indsatser ud over covid-19 indsatsen.