Eftersøgning og redning

  • 23.44: En person blev meldt savnet i nærheden af Gilleleje. Redningshelikopter fra Roskilde, fregatten Absalon, patruljefartøjet Rota samt beredskabsbåde fra Gilleleje og Helsingør blev sendt til området. Personen blev fundet og overført til Rigshospitalet.
  • 16.06: Kraftig røgudvikling observeret i Jammerbugt. Efter krydspejlinger fra skibsmeldinger i området samt visuelt konfirmation fra Thorup Redningsstation viste det sig at være afbrænding i land omkring Sandnæs Hage. Ingen søulykke konstateret.
  • 18.49: En observation fra bil på højbroen over Storebælt kunne indikere ”fægtende” arme (nødsignal) fra jolle, der ligger i sejlrenden. En gummibåd fra patruljefartøjet Numfen blev sendt afsted fra Flådestation Korsør. Den afsøgte området visiuelt og med varmesøgende radar uden nogen kontakter. Forbipasserende skib har intet observeret. VTS Storebælt har intet unormalt observeret: Vurdering: Har formodentlig været personer, der fisker og arbejder med stang. Ingen søulykke konstateret.

 

Støtte til civilsamfundet

5. marts

  • En Fennec-helikopter blev alarmeret for deltagelse i eftersøgning af en savnet person ved Stevns. Opgaven blev aflyst inden helikopteren tog af. 
  • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.
  • Forsvaret støtter andre myndigheder i forbindelse med covid-19 relaterede opgaver.