Støtte til civilsamfundet

  • Forsvaret og Hjemmeværnet støtter sundhedsmyndighederne med medarbejdere til indsatsen mod covid-19. Medarbejderne støtter ved bemanding af den myndighedsfælles hotline, transport, smitteopsporing, podning og vaccination mv.
  • Forsvaret og Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver. 
  • 73 frivillige fra Landsregionerne har i perioden fra den 7. - 14. december ud over ovennævnte indsatser været indsat til støtte for civilsamfundet i yderligere 11 tilfælde. Indsatserne omfatter blandt andet færdselsregulering og afspærringsopgaver.  
  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 7. - 14. december været indsat til støtte for politiet i otte tilfælde. Ammunitionsrydderne har ydet rådgivning til politiet i yderligere fem tilfælde.