Eftersøgning og redning

15. januar

  • 14.26. En helikopter evakuerede en patient fra en platform i Nordsøen. 
  • 23.18. Esbjerg Redningsstation gennemførte afsøgning i område ud for kysten efter observation af to nødraketter. Der blev ikke fundet tegn på en søulykke, lige som der ikke var observationer fra den øvrige trafik i området. 

16. januar

  • 09.28. Forsvarets Redningscenter var involveret i hændelse, hvor en dansk sejlbåd med fire personer om bord tog vand ind ud for Sardinien. Italienske myndigheder håndterede redningen.
  • 19.52. Det lokal beredskab blev alarmeret efter observation af to røde faldskærmsblus i Knebel Vig. Det blev antaget, at de var affyret fra land. Der blev ikke observeret noget unormalt eller tegn på en søulykke. 

 

Andre maritime assistancer

17. januar

  • 07.41. Rønne Redningsstation blev anmodet om at assistere et fiskefartøj, der havde strømsvigt. Assistancen blev annuleret, da skibet selv fik afhjulpet problemet. 
  • 09.46. Grenaa Redningsstation sejlede til assistance for en båd, der var gået på grund ved Kalkgrunden ved Grenaa. Havaristen blev trukket fri og hjulpet i havn. 
  • 13.29. Forsvarets Redningscenter modtog via "sejl sikker app" opkald fra en motorbåd med motorstop i Køge Bugt. Redningscentret satte motorbåden i forbindelse med en anden sejler i nærheden, der hjalp motorbåden i land. 

 

Ammunitionsrydning

  • Oversigten over indsættelser af ammunitionsrydderne opdateres fredag. 

 

Militær hjælp til andre myndigheder

  • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.
  • Forsvaret støtter andre myndigheder i forbindelse med covid-19 relaterede opgaver.