Eftersøgning og redning

20. maj

  • 00.43. En patient blev evakueret fra et fiskeskib 50 sømil vest for Thyborøn.

 

Andre maritime assistancer

  • 07.41: Et tysk sejlskib grundstødte mellem Rødby og Gedser. Gedser Redningsstation trækker skibet fri. Skibet sejler videre ved egen kraft mod Gedser.
  • 10.13: En trawler ud for Thyborøn melder om motorproblemer. Den havde ingen styrestrøm. Trawleren blev bugseret de sidste tre sømil ind til Thyborøn af Martha Lerche, Thyborøn Redningsstation.
  • 11.25: En motorbåd meldte om med motorproblemer nord for Agersø. Den blev assisteret af søværnets fartøjer Najaden og Alsin, hvor sidstnævnte bugserede båden til kaj i Korsør havn.
  • 17.49: En motorbåd ud for Hornbæk meldte om motorproblemer og tabt anker. Den bliver hjulpet i havn af forbipasserende sejlskib.
  • 16.40: En sejlbåd ud for Dragør meldte om motorproblemer. Den kunne ikke sejle ind for sejl. Dansk Søredningsselskab Lynetten assisterede og bugserede dem til Dragør havn.
  • 21.14: En fiskekutter meldte om motorproblemer tre sømil ud for Thyborøn. Thyborøn Redningsstation sejler ud med Martha Lerche og bugserer kutteren i havn.