Andre maritime assistancer

  • 22.47. Skagen Redningsstation assisterede en sejlbåd med motorstop ud for Skagen i havn.