Eftersøgning og redning

  • 19.26 Observation af formodede nødraketter øst for Svaneke. Christiansø Redningsstation blev sendt ud for at afsøge området. Der blev ikke konstateret tegn på, at en søulykke har fundet sted.