Andre maritime assistancer

  • 13.25. Dansk Søredningsselskab Juelsminde sejlede til assistance for en sejlbåd i Båring Vig. Båden havde fået ankertrossen i roret. Båden blev hjulpet, så den kunne fortsætte videre. 
  • 14.23. Dansk Søredningsselskab Løgstør sejlede til assistance for en skonnert, der var stødt på grund i Limfjorden øst for Løgstør. Sejlskibet blev trukket fri. 
  • 17.24. Læsø Redningsstation assisterede en svensk sejlbåd, der havde tabt skruen vest for Læsø. 

 

Olieobservationer/indsættelser af miljøberedskabet

  • 08.23. Et satellitbillede viste muligt oliespild fra platforme i Nordsøen. Informationen blev sendt videre til Miljøstyrelsen. 
  • 19.27. Et satellitbillede viste en mulig forurening 16 sømil nordvest for Hanstholm. Der afventes en miljøflyvning fredag. 
  • 19.27. Et satellitbillede viste udledning fra et fiskefartøj 29 sømil nordvest for Hirtshals. Der var tale om lovlig udledning af fiskeolie. 

 

Støtte til det civile samfund

  • 237 frivillige fra Landsdelsregion Vest og 43 frivillige fra Landsdelsregion Øst har i perioden fra den 31. maj - 7. juni været indsat til støtte for politiet i 27 tilfælde. Indsatserne dækker blandt andet over færdselsregulering i forbindelse med idræts- og sportsarrangementer, herunder Royal Run, samt i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni.

 

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 31. maj  - 7. juni været indsat til støtte for politiet i ni tilfælde. I yderligere 15 tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.