Eftersøgning og redning

12. august

 • 14.17. Forsvaret modtog melding om en kæntret vandscooter i Isefjorden. Sejleren svømmede selv ind. 
 • 17.11. Forsvaret modtog melding om, at en båd med fire personer ombord var ved at synke ud for Bogense. De ombordværende blev reddet af en anden civil båd. 
 • 20.08. Redningshelikopteren fra Roskilde evakuerede en patient fra et passagerskib ud for Sjællands Odde. 
 • Patruljefartøjet Ejnar Mikkelsen og helikopteren fra inspektionsskibet Triton blev alarmeret og indsat, da sejler blev meldt udeblevet nær Narsaq i Sydvestgrønland. Fartøjer i området blev via kanal 16 opfordret til at kigge efter den savnede. Den savnede blev fundet i god behold af civile fartøjer. 

13. august

 • 17.29. Forsvaret modtog melding om, at en person var forsvundet på stranden ved Havnsø. Den savnede blev fundet i god behold på stranden.
 • 19.42. En borger meldte, at vedkommende var nervøs for, at nogle personer i en gummibåd ud for Agger var i nød. Agger redningsstation sejlede ud til båden, men der var ingen nødsituation.
 • 19.48. Forsvaret modtog melding om behov for evakuering af en patient fra en dansk færge i svensk område. Sagen blev overdraget til og løst af det svenske redningscenter.
 • 20.26. Forsvarets Redningscenter modtog henvendelse fra en person, som opretholdt sig i Sverige, fordi der var mistanke om dykkersyge. Forsvarets dykkerlæge vurderede at der meget vel kunne være tale om dykkersyge, hvorfor personen blev anbefalet at kontakte de lokale myndigheder med henblik på indlæggelse.
 • 23.00. Forsvaret modtog melding om, at en person ombord på en motorbåd var i problemer i Limfjorden ved Aalborg. Det lokale beredskab sejlede ud og lokaliserede båden og hjalp den nødstedte i havn i Aalborg.

 

14. august

 • 12.16. Forsvaret modtog melding om brand i en båd ud for Humlebæk. Båden blev assisteret i havn af en svensk redningsbåd.
 • 13.15. Forsvaret modtog nødmelding fra en båd med motorstop ud Allinge. Der var risiko for en klippegrundstødning. Båden fik hjælp af anden båd.
 • 14.59. Forsvaret modtog melding om, at en sejlbåd havde affyret røde raketter ud for Hesnæs på Falster. Sejlbåden blev assisteret i havn af en civil båd.
 • 16.20. Forsvaret modtog melding om, at et badedyr var drevet ud ved Vesterlyng strand. Der var ikke tegn på en søulykke.
 • 17.53. Forsvaret modtog melding om, at en motorbåd uden personer ombord var grundstødt ved Skarø. Ejeren blev fundet på land i god behold.

 

Andre maritime assistancer

12. august

 • 13.03. Thyborøn Redningsstation blev sendt til assistance for en sejlbåd, der var gået på grund i fjorden syd for Thyborøn. 
 • 21.08. Dansk Søredningsselskab København blev sendt til assistance for en motorbåd med motorstop øst for Saltholm. 

13. august

 • 00.22. Hvide Sande Redningsstation assisterede et fartøj, der var grund ved Hvide Sande. 
 • 02.13. Forsvaret modtog melding om behov for assistance fra en motorbåd med motorstop nord-nordvest for Hammer Odde. Sagen blev overdraget til det svenske redningscenter. 
 • 12.28. En motorbåd meldte om motorstop nord af Gjerrild. Motorbåden blev bugseret ind af Grenaa Redningsstation
 • 17.37. Dansk Søredningsselskab Lynes bugserede en motorbåd med motorstop ud for  Tisvildeleje i havn.
 • 17.50. En motorbåd meldte om motorstop ud for Korshavn. Den blev bugseret ind til havn af Dansk Søredningsselskab Bregnør.
 • 19.06. Forsvaret modtog melding om behov for assistance fra en jolle med tovværk i skruen ud for Karrebæksminde. Jollen fik via brovagt assistance fra en motorbåd.
 • 21.09. Dansk Søredningsselskab København hjalp en motorbåd med motorstop ud for Bellevue Strand ind til land.
 • 21.47. Dansk Søredningsselskab København sejlede til assistance for et sejlskib, der var sejlet på grund øst for Refshaleøen.

14. august

 • 11.55. En motorbåd meldte om motorstop ved Hjelm. Marinehjemmeværnsfartøjet Brigaden var i området, hvor fartøjet øvede med en redningshelikopter. Brigaden meldte, at det ville sejle til assistance efter øvelsen. Da øvelsen var forbi, havde havaristen fået assistance fra anden side.
 • 17.41. En motorbåd meldte om motorstop sydvest for Rødvig. Dansk Søredningsselskab Køge sejlede til assistance, selvom det var uden for deres ansvarsområde.
 • 18.21. En svensk sejlbåd meldte om motorstop ud for Hornbæk. Dansk Søredningsselskab Helsingør sejlede til assistance.

 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

12. august

 • 09.11. Forsvaret modtog melding om observation af en mulig forurening nord for Issehoved. Søopmålingsfartøjet Birkholm sejlede til positionen og konstaterede, at der var tale om pollen. 

13. august

 • 10.06. Satellitbilleder viste mulige olieforureninger ved fire forskellige installationer i Nordsøen. Installationerne blev kontaktet. Alle steder var meldingen, at der ikke var sket udslip. 
 • 19.32. Et satellitbillede viste mulig olieforurening ved en installation i Nordsøen. Installationen blev kontaktet og meldte tilbage, at der ikke var  sket udslip.
 • 19.47.Et satellitbillede viste et mulig udledning fra skib 114 sømil vest for Hvide Sande. Skibet blev kontaktet. Det erkendte, at der havde været et lille uheld. Sagen er overgået til Forsvarets jurister.