Andre maritime assistancer

  • 22.10. Thyborøn Redningsstation sejlede til assistance for en sejlbåd med motorstop seks sømil vest for Thyborøn. Redningsbåden bugserede sejlbåden i havn.