Støtte til det civile samfund

  • Et fly fra Flyverhjemmeværnet blev varslet om en eftersøgningsopgave ved Gedser. Opgaven blev aflyst, inden flyet lettede. 
  • 30 frivillige fra Landsdelsregion Vest har i perioden fra den 18. - 25. oktober været indsat til støtte for politiet i fire tilfælde. 

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 18. - 25. oktober været indsat til støtte for politiet i 10 tilfælde. I yderligere syv tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.