Eftersøgning og redning

29. marts
  • Patruljefartøjet Lauge Koch modtog via VHF-radio et nødsignal fra en position i nærheden af Atammik. Området blev afsøgt uden at der blev observeret tegn personer, der havde behov for hjælp og ingen personer blev meldt savnede. 
 

Andre maritime assistancer

  • 07.32. Dansk Søredningsselskab Lynæs sejlede til assistance for en sejlbåd med motorstop. Redningsmandskabet fik gang i sejlskibets motor.