Maritime assistancer

  • 06.31. Østerby Redningsstation sendte redningsfartøjet Morten Stage til undsætning for en fiskekutter, der havde fået grej i skruen nord for Læsø. Redningsfartøjet slæbte fiskeren sikkert til land.

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 11.17. Forsvaret modtog melding om oliespild fra en generator på Masnedø. Den lokale indsatsleder og et miljøfly bekræftede forureningen. Det forventes, at olien fordamper hurtigt. 
  • 15.10. Et miljøfly observerede en ikke identificerbar substans i havet 13 sømil nord for Hirtshals. Opkald til skibe i området gav ingen indikationer på forurening.