Eftersøgning og redning

  • 10.20. To personer blev bjærget fra en kæntret fiskejolle syd for Grenaa. 
  • 10.22. En patient blev evakueret fra et passagerskib i Østersøen.

4. august

  • 01.28. En patient blev evakueret med helikopter fra et passagerskib i Østersøen og bragt til hospital. 

 

Maritime assistancer

  • 17.27. En jolle meldte om motorstop ud for Bogense. Den lokale havnefoged hjalp båden ind. 
  • 18.11. Dansk Søredningsselskab sejlede til assistance for en tysk motorsejler, der var grundstødt nord for Lohals. 
  • 22.13. Sæby Redningsstation sejlede til assistance for en motorbåd med motorstop ud for Frederikshavn. Redningsfartøjet slæbte motorbåden i havn. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 08.33. Et satellitbillede viste en mulig forurening 68 sømil vest for Vedersø Klit. Et dansk miljøfly fløj over positionen uden at finde tegn på forurening. 
  • 11.25. Der blev observeret en mindre film af dieselolie i forbindelse med at en fiskejolle kæntrede og sank ved Grenaa, jf. hændelse under eftersøgnig og redning. 

 

Støtte til det civile samfund

  • En helikopter blev alarmeret for deltagelse i eftersøgningen af en savnet person ved Tejn på Bornholm. Opgaven blev aflyst, inden helikopteren kom i luften, da den savnede blev fundet.