Eftersøgning og redning

3. december

  • 08.57. To redningsfartøjer fra Hanstholm Redningsstation sejlede til assistance for en fiskekutter med slagside nordvest for Hanstholm. Redningsfartøjer assisterede kutteren til havn. 

 

Maritime assistancer

2. december

  • 13.48. Et fartøj fra Skagen Redningsstation sejlede til assistance for en fisker, der havde fået grej i skruen. 

3. december

  • 01.14. Grenaa Redningsstation sendte et redningsfartøj til assistance for en fiskekutter med hydraulikproblemer. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

1. december

  • 18.09. Et satellitbillede viste en mulig olieobservation 26 sømil nordvest for Hanstholm. Det blev vurderet, at der var tale om skygger eller fiskeolie fra fiskeri i området. 

3. december

  • 07.01. Satellitbilleder viste mulige olieobservationer på tre positioner henholdsvis 30, 27 og 24 sømil fra Hanstholm. Der var i alle tre tilfælde tale om udledninger fra rensning af tanke. 
  • 07.01. Satellitbilleder viste mulige olieobservationer på tre positioner henholdsvis 30 og 24 sømil Hanstholm og 27 sømil fra Hirtshals. Det blev i alle tre tilfælde vurderet, at der var tale om udledninger fra fiskeri i områderne. 

 

Ammunitionsrydning

3. december

  • 07.00. Forsvaret modtog melding om, at en fisker ved Langeland havde fået en dybvandsbombe i garnet. Søværnets Minør tjeneste blev indsat. Dybvandsbomben blev flyttet og blev bortsprængt søndag eftermiddag.