Eftersøgning og redning

  • 11.35. En svømmer blev meldt i nød ud for Agger. Svømmeren kom selv i land. 

5. juli

  • 04.47. En lystbåd meldte om brand/røgudvikling fra motoren. Båden blev eskorteret ind til Anholt. 

 

Maritime assistancer

  • 11.45. En belgisk sejlbåd meldte om motorstop ud for Gjøl. Den lokale havnefoged blev bedt om at assistere.
  • 16.20. Redningsfartøjet Norddfalcken assisterede en sejlbåd, der var sejlet på grund syd for Kalø Badehotel. 
  • 16.55. Gedser Redningsstation assisterede en tysk sejlbåd med motorstop ud for Gedser. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 07.30. Et civilt fly meldte om observation af olie i Køge Bugt. Et miljøfly fløj over positionen og observerede tang og strømskel. Samme melding kom fra et civilt skib i området.