Eftersøgning og redning

  • 20.13. Redningshelikopteren fra Skrydstrup evakuerede en patient fra en platform i Nordsøen. Patienten blev fløjet til sygehuset i Esbjerg. 

 

Støtte til det civile samfund

  • Et fly fra Flyverhjemmeværnet blev indsat til støtte for politiet i det østlige Jylland. 
  • 24 frivillige fra Landsdelsregion Vest og 28 frivillige fra Landsdelsregion Øst har i perioden fra den 28. februar - 7. marts ydet støtte til det civile samfund ved i alt ni indsættelser. Opgaverne har drejet sig om afspærring og trafikregulering. 

 

Indsættelser i sneberedskabet

  • En Piranha-ambulance med to medarbejdere var fra 6. - 7. marts indsat til støtte for beredskabet i Nordjylland. Piranha-ambulancen gennemførte tre udrykninger. 

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 28. februar - 7. marts været indsat til støtte for politiet i 11 tilfælde. I yderligere ni tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.