Andre maritime assistancer

  • 21.15. Dansk Søredningsselskab Køge sejlede til undsætning for en båd med motorstop i Køge Bugt. Redningsfartøjet slæbte havaristen til Brøndby Havn.