Maritime assistancer

  • 09.31. Gedser Redningsstation sejlede personel til vindmølleparken øst for Gedser. 
  • 10.09. Dansk Søredningsselskab København sejlede til assistance for en sejlbåd, der var grundstødt i Københavns Sydhavn. Sejlbåden kom fri ved egen hjælp. 
  • 10.47. Et fartøj fra Agger Redningsstation sejlede til assistance for en motorbåd med motorstop ud for Agger. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 14.42. En platform meldte om spild af hydraulikolie. Informationen blev sendt videre til Miljøstyrelsen. 
  • 17.43. Et miljøfly observerede et muligt oliespild. Analyse af billederne viste, at der var tale om fiskeolie eller strømskel. 

 

Støtte til det civile samfund

  • Flyverhjemmeværnet og en helikopter fra Beredskab Danmark blev indsat til støtte for politiets overvågning af trafikken i forbindelse med demonstrationer med lastbiler.