Andre maritime assistancer

  • 18.38. Skagen Redningsstation slæbte en fiskekutter med problemer med gearet ind til Skagen.

Støtte til det civile samfund

  • 20 frivillige fra Landsdelsregion Vest og 65 frivillige fra Landsdelsregion Øst har i perioden fra den 11. - 18. april støttet det civile samfund ved otte indsættelser. Indsættelserne har blandt andet omhandlet afspærring ved idrætsarrangementer, brand, eftersøgning af en savnet person samt arrangementer i forbindelse med fejring af H.M. Dronningen. 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 11. - 18. april været indsat til støtte for politiet i seks tilfælde. I yderligere 11 tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.