Eftersøgning og redning

16. maj

 • Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen indsatte sin redningsbåd i en eftersøgningsaktion, efter at en båd med en person ombord blev meldt savnet i Amalik Fjord tæt ved Nuuk. Den savnede blev hurtigt fundet i god behold ombord på et mindre fiskefartøj.

17. maj

 • 09.48. Redningshelikopteren fra Roskilde evakuerede en patient fra et skib i Køge Bugt. 

18. maj

 • 01.23. Forsvarets Redningscenter opfangede et elektronisk nødsignal fra en sejlbåd syd for Als. Skibet kunne ikke kontaktes via VHF eller telefon. Redningscentret indsatte et patruljeskib for at tage kontakt med sejlbåden. Patruljeskibet konstaterede, at der var tale om en fejlalarm.
 • 12.14. Et fartøj fra Rønne Redningsstation gik til undsætning for en sejlbåd, der var i problemer ved stenene ved indsejlingen til Rønne Havn. Redningsfartøjet trak sejlbåden væk fra stenene. 

20. maj

 • 10.35. Beredskabet evakuerede en patient fra en lystbåd ved Als.
 • 11.11. Forsvarets Redningscenter opfangede et elektronisk nødsignal fra en sejlbåd i havn. Der var tale om en fejlalarm. 
 • 15.23. En surfer blev meldt i nød ved Fanø. Surferen kom selv i havn. 
 • 15.47. Et fartøj fra Grenaa Redningsstation sejlede til undsætning for en båd med gnister og rødudvikling ud for Grenaa. Redningsfartøjet slæbte havaristen i havn. 
 • 16.29. Et fartøj fra Rømø Redningsstation sejlede til undsætning for en surfer, der var meldt i formodet nød ud for Lakolk. Surferen var ikke i nød.    

 

Maritime assistancer

17. maj

 • 12.08. Esbjerg Redningsstation sejlede til assistance for en motorbåd, der var grundstødt i Ho Bugt. 
 • 13.03. En sejlbåd meldte om grundstødning sydvest for Svendborg. En lokal fisker trak sejlbåden fri. 
 • 22.23. Læsø Redningsstation sejlede til assistance for en fisker, der havde fået grej i skruen ved Læsø. Redningsfartøjet trak kutteren i havn. 

18. maj

 • 13.26. Marinehjemmeværnsfartøjet Budstikken sejlede til undsætning for en motorbåd med motorstop ved Gammel Pøl. 

19. maj

 • 18.41. Thorsminde Redningsstation sejlede til assistance for en motorbåd med motorstop. Redningsfartøjet hjalp motorbåden ind. 
 • 21.43. Patruljefartøjet Najaden sejlede til assistance for en sejlbåd, der var sejlet på grund syd for Nekselø. Najaden hjalp sejlbåden fri. 
 • 21.59. En motorbåd meldte om motorstop vest-nordvest for Fænø. Marinehjemmeværnsfartøjet Ringen sejlede til assistance. Båden fik gang i sin motor, inden hjælpen nåede frem.

20. maj

 • 10.58. En motorbåd meldte om motorstop ved Femø. Dansk Søredningsselskab Vordingborg og en civil sejler assisterede.
 • 11.50. En motorbåd meldte om motorstop ved Bisserup. En lokal sejler hjalp båden ind til Bisserup. 
 • 13.53. En motorbåd meldte om motorstop ved Hjelm. Efter udkald fra Lyngby Radio gik en anden sejler til assistance. 
 • 14.19. En motorbåd meldte om motorstop ved Agersø. Efter udkald fra Lyngby Radio gik en anden sejler til assistance.
 • 14.30. Dansk Søredningsselskab Lynæs sejlede til assistance for en motorbåd med motorstop ved Frederiksværk. 
 • 16.56. En motorbåd meldte om motorstop i Flensborg Fjord. En anden sejler assisterede. 
 • 17.54. Marinehjemmeværnsfartøjet Bopa sejlede til assistance for en sejlbåd, der var grundstød ved Amager Strandpark. 
 • 17.56. Dansk Søredningsselskab Lynæs blev aktiveret, da en sejlbåd grundstødte i Roskilde Fjord. Sejleren kom fri ved egen kraft inden hjælpen nåede frem. 
 • 18.48. En sejlbåd meldte om motorstop ved Vildsund. Den lokale havnefoged sejlede til undsætning.

21. maj

 • 01.24. Et fartøj fra Thyborøn Redningsstation sejlede til undsætning for en sejlbåd, der havde knækket masten øst-sydøst for Thyborøn Havn. 
 • 07.31. En større lystjagt meldte om motorstop ved København. Slæbebåden Egesund slæbte havaristen til Nordhavn. 
 • 10.10. En motorbåd meldte om motorstop nord for Samsø. En anden sejler assisterede. 
 • 16.08. Dansk Søredningsselskab Rudkøbing sejlede til assistance for en sejlbåd, der var grundstødt ved Strynø.
 • 18.02. Et fartøj fra Læsø Redningsstation sejlede til assistance for en sejlbåd med motorproblemer ved Læsø. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

18. maj

 • 08.14. Et satellitbillede viste en mulig forurening ved et borefelt i Nordsøen. Der var tale om produceret vand. 
 • 08.15. Et satellitbillede viste en mulig forurening 85 sømil vest for Søndervig. Det var ikke muligt at udpege en mulig udleder. Et senere billede viste ingen tegn på forurening.
 • 19.02. Et satellitbillede viste en mulig forurening i Kattegat. Der var tale om kølvandsstriben fra en hurtigfærge.
 • 19.25. Et satellitbillede viste en mulig forurening i Skagerrak. Der var tale om kølvandsstriben fra en hurtigfærge.
 • 19.25. Et satellitbillede viste en formodet forurening 24 sømil nordvest for Thyborøn. Det formodes, at der var tale om fiskeolie fra et fiskefartøj. 

 

Støtte til det civile samfund

 • 224 frivillige fra Landsdelsregion Vest og 54 frivillige fra Landsdelsregion Øst har i perioden fra den 9. - 16. maj været indsat til støtte for det civile samfund. Der har hovedsageligt været tale om færdselsregulering ved idrætsarrangementer. 

 

Ammunitionsrydning

 • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 9. - 16. maj været indsat til støtte for politiet i 13 tilfælde. I yderligere otte tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet. 
 • Arktisk Kommando modtog 18. maj melding fra en dykker, der havde fundet et minelignende objekt ved Færøerne. Billeder og video af den mulige mine blev sendt til Søværnets Dykkertjeneste. Dykkertjenesten indsatte herefter fire dykkere. Inspektionsskibet Hvidbjørnen blev indsat som platform for minedykkerne. Dykkerne fandt tre miner i området. En af minerne blev uskadeliggjort den 20. maj. De andre uskadeliggøres senere.