Maritime assistancer

  • 15.19. Beredskabet ydede assistance til en motorbåd med motorstop ud for Thyborøn. 
  • 18.59. Hirtshals Redningsstation sejlede til assistance for et fiskefartøj med gearproblemer i Skagerrak.