Eftersøgning og redning

 • 06.56. Redningsfartøjer fra redningsstationerne i Skagen og Østerby sejlede som en nødforebyggende foranstaltning til assistance for en kutter med vandindtrængen ved Skagen. (Hændelsen blev omtalt som en maritim assistance i døgnrapporten fra den 6. marts).

7. marts

 • 05.48. Forsvarets Redningscenter blev kontaktet i forbindelse med behov for evakuering af en patient fra et dansk skib i portugesisk farvand. Patienten blev evakueret med helikopter indsat af det maritime redningscenter i Lissabon.

 

Maritime assistancer

 • 10.29. Et redningsfartøjt fra Thyborøn sejlede til assistance for en fiskejolle med motorstop. Redningsfartøjet assisterede jollen i havn.
 • 13.22. Søværnets skoleskib Alholm sejlede til assistance for en sejlbåd, der havde motorstop og var grundstødt ved Juelsminde. Alholm assisterede sejlbåden i havn. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

 • 14.11. Et satellitbillede viste en olieobservation 28 sømil nordøst for Bornholm. Et svensk miljøfly konstaterede, at udledningen stammede fra lovlig tankrensning.
 • 18.57. Et satellitbillede viste en mulig forurening 21 sømil vest for Blåvandshuk. Et tyk miljøfly fløj over området og konstaterede, at der var fiskeaktivitet i området. 
 • 22.21. Et skib grundstødte ved den nye Storstrømsbro. Et slæbefartøj i området blev kontaktet og undersøgte området uden at finde tegn på forurening. 

 

Ammunitionsrydning

 • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 27. februar - 5. marts været indsat til støtte for politiet i syv tilfælde. I yderligere seks tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet. 

 

Støtte til politiet

 • Forsvaret støtter politiet ved bevogtningsopgaver i Københavnsområdet.
   

Landsdelsregionernes støtte til politiet og det civile samfund

 • Frivillige fra Hjemmeværnet har under kommando af landsdelsregionerne i perioden fra den 27. februar - 5. marts været indsat til støtte for det civile samfund og politiet i fem tilfælde.  
 • Hjemmeværnet/Landsdelsregionerne støtter politiet ved grænsebevogtning.