Maritime assistancer

  • 10.33. Forsvarets Redningscenter modtog opkald fra en dansk motorbåd med motorstop syd for Trelleborg. Sagen blev overdraget til de svenske myndigheder. Et svensk søredningsselskab assisterede motorbåden.