Eftersøgning og redning

  • 11.58. Forsvaret modtog melding om registrering af et elektronisk nødsignal (COSPAS/SARSAT) fra et dansk skib ud for Sydafrika. Der var tale om en fejlalarm.

 

Ambulanceflyvninger

  • 15.22. En patient blev overført med helikopter fra Strynø til Odense Universitetshospital. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 18.10. Et satellitbillede viste en mulig olieforurening ud for Middelgrunden ved København. Der var tale om mudder fra et uddybningsfartøj. 

 

Støtte til det civile samfund

  • Forsvaret støtter politiet ved bevogtningsopgaver i Københavnsområdet. 
  • Forsvaret og Hjemmeværnet støttede det civile samfund med ambulancekørsel og andre former for transport i forbindelse med snestormen fra den 4. januar - 6. januar. 

 

Landsdelsregionernes støtte til det civile samfund

  • 31 Frivillige fra landsdelsregionerne har i perioden fra den 2. - 9. januar 2024 været indsat til støtte for det civile samfund ved ni hændelser - her til kommer indsættelse i sneberedskabet.
  • Personel fra Landsdelsregionerne støtter politiet ved grænsebevogtning.
     

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 2. - 9. januar 2024 været indsat til støtte for politiet i fem tilfælde. I yderligere 23 tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.