Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 21.13. Forsvaret modtager melding om spild af kemikalier på en installation i Nordsøen. Informationen sendes videre til miljøstyrelsen.

 

Støtte til politiet

  • Forsvaret støtter politiet ved bevogtningsopgaver i Københavnsområdet. 

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 9. - 16. januar 2024 været indsat til støtte for politiet i fem tilfælde. I yderligere 15 tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.

 

Landsdelsregionernes støtte til det civile samfund og politiet

  • Frivillige fra landsdelsregionerne har i perioden fra den 9. - 16. januar 2024 været indsat til støtte for det civile samfund tre gange.
  • Personel fra Landsdelsregionerne støtter politiet ved grænsebevogtning.