Eftersøgning og redning

  • 07.17. Forsvaret registrerede et elektronisk nødsignal (COSPAS SARSAT) fra et skib ud for Tyskland. Skibet meldte alt OK. (Hændelsen blev også omtalt i døgnrapporten fra 20. marts)
  • 16.37. Forsvaret registrerede et elektronisk nødsignal (COSPAS SARSAT) fra et skib, der tidligere har været ejet af et dansk rederi. Sagen blev overdraget til det maritime redningscenter i Hong Kong. 

 

Maritime assistancer

  • 15.42. Et fartøj fra Rømø Redningsstation sejlede til assistance for en fiskekutter, der var grundstødt ud for Rømø.

 

Ambulanceflyvninger

  • 08.08. En patient blev overført med helikopter fra Samsø til Skejby.
  • 23.42. En patient blev overført med helikopter fra Samsø til Aalborg.

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 12. - 19. marts været indsat til støtte for politiet i 14 tilfælde. I yderligere otte tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet. 

 

Støtte til politiet

  • Forsvaret støtter politiet ved bevogtningsopgaver i Københavnsområdet.

 

Landsdelsregionernes støtte til politiet og det civile samfund

  • Frivillige fra Hjemmeværnet har under kommando af landsdelsregionerne i perioden fra den 12. - 19. marts været indsat til støtte for det civile samfund og politiet i 14 tilfælde. De frivillige har blandt andet bistået politiet med afspærrring af gerningssteder, færselsregulering, deltaget i eftersøgning af en savnet borger samt bistået i forbindelse med politiets indsat i Sejerø Bugten efter fund af narkotika på flere strande. Samlet har mere end 150 frivillige været indsat.
  • Hjemmeværnet/Landsdelsregionerne støtter politiet ved grænsebevogtning.