Eftersøgning og redning

  • 12.05. Et nødopkalde blev registreret ved Thunø. Der var tale om en fejlaktivering.

 

Støtte til politiet

  • Soldater fra Livgarden støttede politiet i forbindelse med branden i Børsen.
  • Forsvaret støtter politiet ved bevogtningsopgaver i Københavnsområdet.

 

Landsdelsregionernes støtte til politiet og det civile samfund

  • Frivillige fra Hjemmeværnet har under kommando af landsdelsregionerne i perioden fra den 16. - 23. april været indsat til støtte for det civile samfund og politiet i otte tilfælde. Personellet har blandt andet været indsat i forbindelse med branden i Børsen.
  • Hjemmeværnet/Landsdelsregionerne støtter politiet ved grænsebevogtning.

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 16. - 23. april været indsat til støtte for politiet i 12 tilfælde. I yderligere syv tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet.