[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

– Den der får mulighederne, er den dygtige men skoletrætte. Det er ifølge kommandørkaptajn Alan Damm, der er chef for Forsvarets Rekruttering, målgruppen for det nye initiativ.
Alle Forsvarets uddannelser, hvor adgangskravet før var en 10. klasses afgangseksamen, bliver nu ændret, så man kan søge med en 9. klasses afgangseksamen. Det gælder først og fremmest Forsvarets sergentuddannelser men eksempelvis også jægeraspirantkurset.
 
Ifølge Alan Damm er det ikke fordi Forsvaret mangler ansøgere til uddannelserne. Det drejer sig om at få et bredere ansøgerfelt.
– I den udvælgelse Forsvarets Personeltjeneste laver blandt alle, der søger sergentskolen, vurderer vi ansøgernes reelle kompetencer. Vi konstaterer, at det ikke er 9. eller 10 klasse, der afgør, om man har evnerne for at være befalingsmand. Det er ofte noget ganske andet – potentielle ledesesmæssige kompetencer eksempelvis, siger Alan Damm.

Han understreger gentagne gange, at kravene for at gennemføre sergentuddannelsen ikke bliver sænket på grund af ændringen fra 9. til 10. klasse. Forsvaret har i mange tilfælde givet dispensation navnlig til håndværkere med en 9. klasses eksamen, der søger sergentuddannelsen. Der er heller ingen tegn på, at de klarer sig dårligere end kollegerne med en 10. klasses afgangseksamen.

Ændringen af adgangskravene er allerede trådt i kraft. De første der får glæde af ændringerne bliver ansøgerne til sergentholdene, der begynder i foråret. Det får også betydning for konstabler, der gerne vil prøve kræfter med sergentuddannelsen.

Læs mere om sergentuddannelsen her