[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Færdiggørelsen af Absalon er også afslutningen på det største projekt i søværnet i nyere tid. Projektet har fra ide til færdigt skib været ti år undervejs. Siden Absalon blev afleveret fra værftet i oktober 2004, har skibet været igennem en række tests og fået installeret alt det sidste udstyr. Absalon har været operativt som transport- og logistikskib siden 2004, men manglede at få de sidste militære systemer installeret for at være færdigt.

Færdig til tiden – næsten
Projektet med at få Absalon klargjort til operationer har været i gang, siden skibet blev afleveret fra værftet for tre år siden. Og på trods af flere problemer undervejs, er der kun sket en lille overskridelse af tidsplanen. Skibet blev leveret for sent fra værftet, og der har været en række problemer med revner i skibets søkasser og mastekonstruktion. Og så er installationen af alt fra køkken til radar blevet gennemført i en periode med store omvæltninger på både flådestationerne og i Forsvarets Materieltjeneste.
- Der er for mig ingen tvivl om, at arbejdet kun er lykkedes, fordi alle involverede har brændt for opgaven, lød det fra chefen for Forsvarets Materieltjeneste kontreadmiral Finn Hansen, da han deltog i det 49. og sidste styregruppemøde ombord på Absalon.


Konkurrencedygtig pris
I hele projektperioden på knap tre år har flere end 60 håndværkere, ingeniører, civile og militære teknikere arbejdet fuld tid på at få de militære installationsarbejder på plads. 200 medarbejdere fra OPLOG, Værksted Danmark i Korsør og i Frederikshavn har i perioder haft skibet som deres arbejdsplads.
- De komplicerede installationsarbejder er løst lige så godt og kvalificeret som hos de store udenlandske militære systemhuse og til en pris, der bestemt må siges at være konkurrencedygtig. Det skyldes ikke mindst vores egne værksteder, fastslog Finn Hansen.
Absalon er allerede nu fuldt operativt som transport- og logistikskib, men inden det bliver erklæret fuldt operativt som kommandoskib, skal det igennem en række tests og indskydninger af skibets våbensystemer. Og besætningen skal lære de mange nye våben- og sensorsystemer ordentligt at kende. Det forventes overstået i foråret 2008.

Se fakta om Absalon her

Se tv-nyhed og tema-indslag om Absalon