[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

TV-avisen har i dag på baggrund af et interview med en tidligere soldat stillet spørgsmål ved rigtigheden af Forsvarskommandoens oplysninger omkring nationalitetsafmærkning af specialoperationsstyrker i Afghanistan i 2002. Forsvarskommandoen har sendt et notat herom til Forsvarsministeriet, som har oplyst, at notatet er oversendt til Folketinget og til Danmarks Radio forud for TV-avisens udsendelse kl. 21.00.

Læs redegørelsen her

Notat vedrørende nationalitetsafmærkning