[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det var en af de helt store kanoner, som i går besøgte flådestationen. Donald C. Winther er USA's flådeminister. Til daglig råder han over et budget på 125 milliarder dollars og har ansvaret for de næsten 900.000 mand, som den amerikanske flåde og marinekorpset råder over. I går tilbragte han fire timer i Korsør.

Under besøget var det særligt det danske flex-system, som var i fokus. Den amerikanske delegation, som også talte USA's ambassadør og forsvarsattache, fik både en rundvisning på det nye, fleksible støtteskib Absalon og på missilfartøjet Skaden.

Flex-system er et forbillede
Flex-systemet er baseret på container-moduler, som hurtigt kan udskiftes. Det gør de danske skibe i stand til at optræde i mange forskellige roller, og samtidig kan beskadigede elementer skiftes ud og repareres på land.

- Det har været ekstremt lærerigt for mig at se de løsninger, som det danske søværn har implementeret. De erfaringer, som I har gjort her, kan vi også drage nytte af. Den grad af fleksibilitet er på mange måder et forbillede, som vi bør undersøge nærmere, sagde Donald Winther om flex-systemet efter rundvisningen på Absalon.

I øjeblikket ligger Absalon ved kaj for at få installeret en række systemer. Klik her for at se videoindslag fra ministerens besøg i Korsør.


Ambassadør James P. Cain og flådeminister Donald Winther går i land. Foto: Lars Skytte