[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Flyvestation Aalborgs mågejæger Tommy H. Hagen opdagede lørdag seks mistænkelige genstande på stranden syd for flyvestationen.
Det viste sig at være fem mortérgranater og en brandbombe fra Anden Verdenskrig. Mågejagten blev indstillet og ammunitionsryddere fra Skive tilkaldt.
På grund af højvande og af hensyn til pressen, der gerne ville have billeder, fik granaterne lov til at overleve indtil søndag.
Her bortsprængte to ammunitonsryddere de seks efterladenskaber fra krigen.

Fliegerhorst Aalborg West
Under Anden Verdenskrig hed Flyvestation Aalborg "Fliegerhorst Aalborg West" og var en vigtig mellemstation for tyske troppe- og forsyningstransporter til Norge.
De gamle ammonitionsgenstande stammer fra tyskernes aktiviteter i området under besættelsen. På et tidspunkt under krigen arbejdede hele 16.000 mand på flyvestationen.
Ifølge presseofficer Lars B. Andersen hører det absolut til sjældenhederne, at ammunitionsrydderne gæster flyvestation Aalborg for uskadeliggøre farlige genstande fra krigens tid.

Tommy H. Hagen skyder måger af hensyn til flysikkerheden. Han fjerner også ting, der kan tiltrække mågernes opmærksomhed, for at forhindre de samles i store klynger.