[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Anders Lassen er indbegrebet af professionalisme. Professionalisme er kernen for specialstyrker, fordi det netop er her, vi skal vise forskellen mellem almindelige soldater og specialstyrker. Med sit virke i en af de første specialenheder har Anders Lassen haft stor betydning for udviklingen og ånden i de danske specialkorps.
Sådan omtrent lød ordene, da orlogskaptajn Christian Blegvad Andersen, dengang chef for Frømandskorpset, mindedes Anders Lassen ved et 4. maj arrangement i 2006.

Mytteri i handelsflåden
Anders Lassen sejlede i handelsflåden, da tyskerne besatte Danmark. Imod ordre hjemmefra tvang han sammen med sine kolleger skibet i allieret havn og søgte til England, hvor han meldte sig til hæren. Anders Lassen blev sendt til Poole i det sydvestlige England for at deltage i træningen og etableringen af en helt ny special enhed som i starten fik betegnelsen ”Small Scale Raiding Force”(SSRF).

Træningen var både hård og farlig. Den omfattede blandt andet enkeltmandskamp og marchtræning med tung oppakning. Men enheden specialiserede sig også i at operere med små både, kanoer og kajakker og i at svømme med fuld udrustning i åbent hav. Efter træningen af den nye enhed blev den intensivt brugt i Kanalen og ved den Franske kyst, hvor den skabte stor frygt hos tyskerne.

Berømt ved Middelhavet
Senere blev SSRF til Special Boat Squadron (SBS) og Anders Lassen blev sendt til Middelhavet, hvor SBS i mere end fire år gennemførte utallige angreb mod tyske stillinger. Ved mange af angrebene opdagede de tyske soldater ikke de allierede patruljer før det var for sent. Anders Lassen gik altid forrest og blev berømt blandt de allierede soldater i hele Middelhavsområdet for sin frygtløshed og sine lederevner.

Få uger før krigen sluttede ledede Anders Lassen en patrulje ved Commacchio i Italien. De britiske kommandosoldater skulle lave en afledningsmanøvre, så tyskerne trak flere tropper til området, og gjorde bedre plads til allierede tropper andre steder. Under fremrykningen blev patruljen opdaget og kom under voldsom beskydning. Helt uden tanke for sin egen sikkerhed angreb Anders Lassen de tyske stillinger med håndgranater. Det reddede livet for mange af hans soldater, men Anders Lassen blev dræbt. Hans sidste ordre var, at hans soldater skulle lade ham ligge og trække sig tilbage i sikkerhed.
Overordnet set var angrebet på trods af tabene en succes, tyskerne trak flere tropper til området. For sin indsats fik Anders Lassen, der i forvejen var højt dekoreret, Victoria korset, den højeste britiske militære udmærkelse.

Se hvordan moderne frømænd opererer, når forsvarskanalen på torsdag den 21. juni fra kl. 12.00 dækker Frømandskorpsets 50. års jubilæumsshow.