[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Dansk forsvar har et antal ARTHUR artilleripejleradarer i Afghanistan. De er og har været deres vægt værd i guld, når de dagligt pejler og stedbestemmer fjendtlige skytssystemer og dermed skaber grundlag for varsel om og nedkæmpelse af indirekte skydende våben i form af raketter, mortérer og artilleri. Systemet er højt værdsat også blandt de danske allierede, idet englænderne har anmodet om, at det fortsat bliver stillet til rådighed.

Millioner sparet
Men ligesom nogen forsøger at få prisen på guld ned, så forsøger forsvaret konstant at minimere sine driftsomkostninger. Dette har man nu haft held med i forbindelse med ARTHUR, idet der i efteråret 2006 blev indgået en ny servicekontrakt med SAAB MWS omkring vedligeholdelse af ARTHUR-systemet.
Indsættelsen i Afghanistan medfører en hurtig nedslidning grundet ekstremt høje temperaturer og store mængder af støv. I forhold til den oprindeligt indgåede servicekontrakt har dette betydet en væsentlig forøgelse af driftsudgifterne, hvorfor der har været behov for en genforhandling og fornyelse af servicekontrakten.
Via en dynamisk og fleksibel proces med stor vægt på dialog såvel internt som eksternt er det lykkedes Forsvaret at spare i omegnen af 20 mill. danske kroner, eller ca. 30 %, på driftsudgifterne – vel at mærke midler, der kan gøre god gavn andre steder i Forsvaret.
Indtil videre ser det altså ud til, at danske og allierede soldater kan glæde sig over tilstedeværelsen af en meget vigtig og unik kapacitet, der også fremover vil kunne betyde en meget høj grad af  sikkerhed for soldaterne i Afghanistan.